Hoe te ontbinden van een levend vertrouwenEr zijn drie omstandigheden wanneer een trustee de bevoegdheid heeft tot ontbinding van een levend vertrouwen. De eerste is wanneer ontbinding is toegestaan door de voorwaarden van het vertrouwen-document. De tweede is wanneer een statuut machtigt de trust worden ontbonden. En de derde is krachtens rechterlijk bevel, wat betekent dat een rechter orders ontbinding van de trust.

Wat die u nodig hebt

 • Document vertrouwt
 • Vertrouwen van ontbinding statuut (indien van toepassing)
 • Rechterlijk bevel van ontbinding (indien van toepassing)
 • Schema van vertrouwen activa
 • Naam en contact informatie van alle begunstigden

Ontbinding van een vertrouwensrelatie

 • Het identificeren van de juridische bevoegdheid voor u te ontbinden van het vertrouwen. Dit zou een bepaling in de vertrouwensrelatie zelf, een statuut dat ontbinding of een rechterlijk bevel waarbij of waardoor ontbinding machtigen.

 • Bekijk het document van de vertrouwensrelatie voor de bepalingen met betrekking tot ontbinding uiterste wilsbeschikking.

 • Bekijk het document van de vertrouwensrelatie voor de naam van elke begunstigde en, indien nodig, contact informatie voor elke begunstigde te vinden.

 • Het verdelen van de eigenschap vertrouwen volgens de bepalingen van de trust, het statuut die van toepassing zijn ontbinding en/of het rechterlijk bevel van ontbinding.

 • Bereid de nodige documenten voor overdracht aan de desbetreffende begunstigde als om het even welk van de eigenschap in het vertrouwen dat een certificaat van titel, zoals onroerend goed of een auto vereist. Bijvoorbeeld, als u verspreiden van onroerende goederen moet, moet u een akte tot overdracht van de eigendom van de trust aan de begunstigde.

 • Een belastingaangifte definitieve vertrouwen met de IRS. Het formulier dat u moet invullen en indienen is IRS formulier 1041.

Tips & waarschuwingen
 • Elke staat heeft zijn eigen set van statuten met betrekking tot de vertrouwensrelaties, dus Raadpleeg uw staatswetten te bepalen of u wettelijke gezag te ontbinden van een vertrouwensrelatie hebt en, zo ja, de wijze van verdeling van de activa van de trust. Ook elk document dat vertrouwen is anders, dus controleer elke vertrouwensrelatie voor instructies over wanneer en hoe om te beëindigen en het ontbinden van het vertrouwen.
 • Als u een vertrouwensrelatie zonder de juiste juridische autoriteit ontbinden, dan zou u juridisch aansprakelijk tot een of meer van de begunstigden van het vertrouwen. Als een trustee ben je al van de begunstigden een fiduciaire verplichting ter ere van de voorwaarden voor het vertrouwen en voor de verzorging van de eigenschap vertrouwen. Hebt u ooit vragen over uw fiduciaire verplichtingen, moet u een advocaat te raadplegen en eventueel zoeken justitiële begeleiding over hoe verder te gaan.

Gerelateerde Artikelen

Hoe te ontbinden van een onherroepelijke vertrouwen

Hoe te ontbinden van een onherroepelijke vertrouwen

Onherroepelijke trusts zijn uitstekende instrumenten voor de bescherming van activa en het minimaliseren van de belastingen op het resultaat. Ze komen niet zonder een prijs, echter. Per definitie kan niet een onherroepelijke vertrouwensrelatie eenzij
Hoe te regelen van een levend vertrouwen in Californië

Hoe te regelen van een levend vertrouwen in Californië

Afwikkeling van een levend vertrouwen in Californië is een meerstaps proces dat sterke organisatorische vaardigheden, effectieve geschreven vraagt en mondelinge communicatie en uitvoerige financiële planning vaardigheden. Californië trust wetten zijn
Hoe te ontbinden van een familie vertrouwen zal

Hoe te ontbinden van een familie vertrouwen zal

Een familie vertrouwen zal is ook bekend als zowel een levende vertrouwen en als een herroepelijke levende vertrouwen. Het is een juridisch document, die in het bezit van de titel of de eigendom van uw onroerend goed en andere activa. Wanneer u een f
Hoe te ontbinden van een Blind vertrouwen

Hoe te ontbinden van een Blind vertrouwen

Een vertrouwensrelatie is een juridische apparaat waarmee u uw vermogen onder de controle van een trustee ten behoeve van begunstigden. De trustee kan verdelen van activa rechtstreeks aan de begunstigden of hen investeren en verdelen winsten aan de b
Hoe te wijzigen van een levend vertrouwen zonder een advocaat

Hoe te wijzigen van een levend vertrouwen zonder een advocaat

Er zijn twee soorten levende vertrouwensrelaties: intrekbare trusts en onherroepelijke trusts. Herroepbaar vertrouwensrelaties zijn relatief eenvoudig te wijzigen. Onherroepelijke trusts kunnen niet worden ingetrokken zonder een hoforde of toestemmin
Hoe indienen van een levend vertrouwen in Florida

Hoe indienen van een levend vertrouwen in Florida

Een levende vertrouwensrelatie is een juridisch instrument gebruikt voor het beheer van de activa van de trust Schepper (de "trustbeheer") tijdens zijn leven en voor het beheren van de insteller activa onmiddellijk na zijn dood of arbeidsongesch
Hoe krijg ik een kopie van een levend vertrouwen

Hoe krijg ik een kopie van een levend vertrouwen

Levende vertrouwensrelaties inschakelen mensen toe te wijzen hun activa terwijl levend, de overgang gemakkelijker en overzichtelijker maken zodra iemand is overleden. Een levende vertrouwensrelatie is een privé document openbaar gemaakt aan naaste fa
Hoe indienen van een levend vertrouwen

Hoe indienen van een levend vertrouwen

Het creëren van een levend vertrouwen is belangrijk om ervoor te zorgen dat uw vermogen aan uw begunstigden gaan terwijl het vermijden van nalatenschappen. Er zijn twee soorten vertrouwensrelaties, een herroepbaar en een onherroepelijke levende vertr
Hoe vindt u een voorbeeld wijziging van een levend vertrouwen

Hoe vindt u een voorbeeld wijziging van een levend vertrouwen

Een van de voordelen van het gebruik van een levend vertrouwen is uw flexibiliteit tot wijziging van de voorwaarden van dat vertrouwen wanneer je maar wilt. Om dit te doen, u volledig een levend vertrouwen amendement formulier en voeg het bij uw oors
Hoe voor te bereiden een levend vertrouwen & zal voor een Single moeder

Hoe voor te bereiden een levend vertrouwen & zal voor een Single moeder

Ongeacht hoeveel of hoe weinig-eigenschap die u bezit, als u kinderen onder de leeftijd van achttien, alleenstaande moeders moet een levend vertrouwen hebben en zal. Zonder hen zullen uw kinderen lot in de handen van het Hof, die kan een familielid o
Het wijzigen van een levend vertrouwen

Het wijzigen van een levend vertrouwen

Levende vertrouwensrelaties worden gemaakt waarmee u uw om activa te beheren voordat je sterft. In tegenstelling tot een onherroepelijke vertrouwen, kunnen ze worden gewijzigd of tenietgedaan op elk gewenst moment. Net als een juridisch zal, vereist
Financiering van een levend vertrouwen

Financiering van een levend vertrouwen

Een levend vertrouwen bestaat juridisch niet tot sommige eigendom is overgedragen aan de Stichting. Met andere woorden, komt het vertrouwen juridische ontstaan zodra het vertrouwen wordt gefinancierd. Een levend vertrouwen is een slimme juridisch mec
Kunt u wijzigen van de persoon van een levend vertrouwen of de executeur-testamentair zonder kennisgeving wijzigen?

Kunt u wijzigen van de persoon van een levend vertrouwen of de executeur-testamentair zonder kennisgeving wijzigen?

Een levende vertrouwensrelatie is een juridische apparaat waarmee een trustee voor het beheren van een levend vertrouwen de kredietgever activa namens benoemde begunstigden. Sommige vertrouwensrelaties kunnen gemakkelijk worden gewijzigd, terwijl and
Fiscale gevolgen voor een LLC eigendom van een levend vertrouwen

Fiscale gevolgen voor een LLC eigendom van een levend vertrouwen

Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (LLCs) kunnen worden eigendom van veel verschillende soorten bedrijfsentiteiten, met inbegrip van levende vertrouwensrelaties. Levende vertrouwensrelaties zijn vaak gevestigd te beschermen van de activa