Illinois Department of Labor wetten

Illinois heeft een bereik van werkgelegenheidswetgeving dat werkgevers in de staat moeten volgen. Deze verordeningen--waaronder minimumloon, overwerk en bepaalde voordelen voor de werkgever gesponsorde--worden beheerd door het Illinois Department of Labor.

Minimumloon en overuren

In het algemeen, nonexempt werknemers jonger dan 18 jaar in Illinois moeten ontvangen ten minste het minimumloon van de staat van $8,25 per uur, vanaf de datum van publicatie. Werknemers jonger dan 18 jaar kunnen worden betaald op $7.75 per uur. Nonexempt medewerkers--waaronder meest per uur, en sommige loondienst, werknemers--hebben recht op de lonen op 1 1/2 keer hun regelmatige betalingstarief voor meer dan 40 per week uren overwerk.

Vrijgesteld werknemers of werknemers die zijn uitgesloten van overuren betalen, hoeft niet te worden overuren betaald als ze meer dan 40 uur per week werken. Het gaat hierbij om uitvoerende, administratieve en professionele werknemers, werknemers in de landbouw, in opdracht van de werknemers, en bepaalde verkopers en monteurs.

Tip
  • Bezoldigde werknemers die niet vrijgesteld zijn in aanmerking komen voor overuren.

Betaling van het loon

Werknemers in Illinois moeten niet minder dan semimonthlybetaald worden. Vrijgesteld uitvoerende, administratieve en professionele werknemers kunnen worden betaald maandelijks; betalingen van de Commissie kunnen ook per maand worden betaald, kan worden betaald met contant geld, Controleer of directe storting. De kaarten van het debet van de salarisadministratie zijn aanvaardbaar mits bepaalde voorwaarden zijn voldaan, zoals de werknemer vrijwillig akkoord te gaan dat de debetkaart een aanvaardbare optie voor betaling is. Een werkgever kan niet payroll debetkaarten of directe storting verplicht stellen.

Tip
  • Werknemers moeten een beginnetje van de beloning met een lijst van inhoudingen onttrokken aan hun loon elke periode periode ontvangen. Werknemers die betaling in contanten ontvangen moeten de werkgever een ondertekende ontvangstbevestiging toont het verschuldigde bedrag en de datum geven.

Lunch perioden

Werknemers die werk voor 7 1/2 opeenvolgende uren of meer een onbetaalde lunch ontvangen moet pauze van niet minder dan 20 minuten, binnen vijf uur na de start van hun werktijd. Illinois heeft geen rust periode verordeningen.

Aanvullende lonen

Bonussen, ontslagvergoeding en commissies zijn voorbeelden van aanvullende loon, dat loon Daarnaast besteed aan een medewerker van de regelmatige inkomsten. In Illinois:

  • Als de werkgever de werknemer een verdiende bonus belooft, moet het eren van de voorwaarden van de overeenkomst, als de werknemer hield haar einde van de afspraak.
  • Severance is alleen verschuldigd als aan de voorwaarden van de ontslagvergoeding overeenkomst is voldaan.
  • Commissies moet worden betaald indien ze verdiend zijn volgens de voorwaarden van de overeenkomst.

Vakantie en ziekteverlof

Illinois is niet vereist dat werkgevers vakantietijd bieden. Een werkgever die ervoor kiest om het geven van de vakantie moet zich houden aan de bepalingen van de mondelinge of schriftelijke overeenkomst. Het beleid van de vakantie moet gelden, zoals gedefinieerd door het Illinois Department of Labor, en kan eisen dat werknemers vakantie te nemen door een specifieke tijd of zij verliest het. Deze clausule is aanvaardbaar, mits de werknemer krijgt een redelijke termijn om de vakantie te nemen. Hoewel werkgevers niet verplicht zijn tot het geven van ziekteverlof, moeten die dat wel doen voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomst.

Laatste salaris

Een gescheiden medewerker is uiterlijk de volgende regelmatig geplande betaaldag verschuldigde laatste loon. De laatste salaris moet omvat alle lonen verschuldigd. Illinois strafrechtelijk, moeten werkgevers verdiende en ongebruikte vakantiedagen waarop een werknemer beëindigt uitbetaald. De werknemer heeft recht op ongebruikte ziektedagen, ontslagvergoeding en vakantie betalen alleen als er een belofte-op-pay regeling. Een werkgever kan inhoudingen op de definitieve lonen maken alleen als zij voldoen aan Illinois recht, zoals inhoudingen vereist door de wet of als de werknemer haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Tip
  • Omdat Illinois een at will-staat is, kan de werkgever of de werknemer de relatie verbreken op elk gewenst moment, zonder enige reden.

Compenserende tijd

Wanneer een werkgever betaalde tijd geeft af van het werk voor overwerk gewerkte uren in plaats van werkelijke overuren lonen betalen, is het verlof compenserende. In Illinois is deze praktijk illegaal. Werkgevers moeten betalen overuren lonen voor wekelijkse werkuren boven de 40.

Tip
  • Een werknemer kan het raadplegen van het Illinois Department of Labor-website naar een klacht tegen een werkgever die staat arbeidswetten schendt.

Gerelateerde Artikelen

Hoe een klacht indienen bij het Illinois Department of Labor

Hoe een klacht indienen bij het Illinois Department of Labor

Werkplek problemen kunnen leiden tot stress en zorgen. Hoewel u proberen moet op te lossen problemen rechtstreeks met de werkgevers, zijn er momenten wanneer werknemers en hun managers impasses bereiken. Wanneer situaties oneerlijke, illegaal of onet
De New York Department of Labor wetten inzake pauzes & Lunches

De New York Department of Labor wetten inzake pauzes & Lunches

Terwijl de federale wet vereist geen werkgevers om lunch of rest aan werknemers breekt, vereist New York staatswet gaan om lunchpauzes als werknemers genoeg uren werken. De New York State Labor Law is de autoriteit op lunch en rust pauzes, en New Yor
Minnesota Department of Labor wetten

Minnesota Department of Labor wetten

Minnesota arbeidswetten bescherming van de werknemers in verschillende situaties van de werkgelegenheid, met inbegrip van betaling voor arbeidsuren, overuren, lunch en pauzes en compensatie van arbeiders. Werknemers die slachtoffer van een vijandige
De Labor wetten Illinois op vakantiedagen

De Labor wetten Illinois op vakantiedagen

Werkgevers in het algemeen begrijpen dat werknemers tijd af van het werk zonder zorgen te hoeven maken over het verliezen van loon. Om deze reden geven ze werknemers betaalde vakantiedagen. Illinois spreuken van verordeningen voor vakantiedagen aange
Illinois Labor wetten op pauzes

Illinois Labor wetten op pauzes

Illinois werkgevers zijn onderworpen aan de federale Fair Labor Standards Act (FLSA) en Illinois staat arbeidswetten. Zij moeten voldoen aan de eisen van zowel de federale en de nationale wetgevingen met betrekking tot kwesties als einden. Wet van de
Illinois Labor wetten & betaling van bonussen

Illinois Labor wetten & betaling van bonussen

Sommige werkgevers geven medewerkers bonussen op een wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis. Werknemers in Illinois het recht om bonussen ongeacht of ze op de baan na de periode van de bonus blijven. Als u een baan om welke reden verlaten, met
Illinois Labor wetten voor bezoldigde werknemers

Illinois Labor wetten voor bezoldigde werknemers

Illinois labor wetten regelen hoe bezoldigde werknemers moeten worden betaald, of zij overwerk mogen, uren ze werken kunnen, en inhoudingen die kunnen worden gemaakt van hun salaris. Werkgevers moeten bovendien voldoen aan staatswet wanneer zij gaan
Departement van Californië Labor wetten

Departement van Californië Labor wetten

De Vakgroep Californië arbeidswetten wordt beheerst door de Division of Labor Standards Enforcement. Om ervoor te zorgen dat minimale arbeid normen werden nageleefd in Californië, de DLSE gemaakt van het Bureau van veld handhaving (BOFE), die verantw
Labor wetten voor CNAs

Labor wetten voor CNAs

Gecertificeerde verpleging assistenten verrichten sommige van de grunt werk waarmee ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg bieden kwaliteit van zorg aan patiënten. Werkt onder leiding van geregistreerde verpleegkundigen, CNAs kan du
Californië Labor wetten & vrijwilligers

Californië Labor wetten & vrijwilligers

Zoals voor vaste medewerkers, zijn vrijwilligers in het algemeen beschermd onder verschillende bepalingen van de arbeidswetten van Californië. California's wetten beperken wie kan worden beschouwd als vrijwilliger, en dus kan vrijgesteld van wettelij
Labor wetten van de staat South Carolina op verplichte overuren

Labor wetten van de staat South Carolina op verplichte overuren

De South Carolina Department of Labor, Licensing en verordeningen is verantwoordelijk voor het beheer van de staat labor wetten. De afdeling vereist geen werkgevers bieden hun werknemers met het verplichte rustdagen en verbiedt niet de meeste werkgev
Ohio Labor wetten uren tussen ploegen

Ohio Labor wetten uren tussen ploegen

Federale en nationale wetten garanderen Ohio werknemers bepaalde rechten, met inbegrip van eerlijke lonen, veilige arbeidsomstandigheden en vrijwaring van discriminatie. Maar er zijn sommige gebieden van werkgelegenheid waar arbeidswetten de rechten
Californië Commissie Labor wetten

Californië Commissie Labor wetten

Labor wetten in Californië zijn toegezien door het departement van de arbeidsverhoudingen. Werknemers in de staat moeten zich vertrouwd maken met de staat labor wet ter bescherming van hun rechten op het werk. Ook zou werkgevers willen onzekere doen
Florida Labor wetten met betrekking tot de pauzes

Florida Labor wetten met betrekking tot de pauzes

Er is een misvatting dat werkgevers verzetje naar de wet door het niet-verlenen van hun werknemers betaalde en de onbetaalde pauze tijdens de dag. Hoewel sommige staten uitverkorenen die einden selecteren worden verplicht, dat de meeste lidstaten heb