Verschil in bruto jaarlijkse inkomsten & netto zakelijke inkomstenBesturing van een bedrijf naar succes is geen gemakkelijke taak. Accountants hebben bedacht maatregelen om te helpen uw bedrijf begrijpen hoe goed het doet en het blootstellen van de zwakke punten die u moet richten. Het uitgangspunt is de bruto jaarlijkse inkomsten, waarmee wordt aangegeven van het volume van de verkoop van uw bedrijf. Netto zakelijke inkomsten onthult of uw bedrijf een winst kan genereren.

Bruto jaarlijkse inkomsten

  • De bovenste regel van de driemaandelijkse of jaarlijkse winst-en verliesrekening is de bruto jaarlijkse inkomsten, ook wel bruto-omzet. Dit is waar uw bedrijf registreert het geld het maakt uit de verkoop van haar producten en diensten voor eventuele kosten af te trekken. Wanneer u aftrekken van de kosten van verkoopretouren en vergoedingen, hebt u de netto-omzet. Aan de orde op aftrek is de kostprijs van goederen of diensten die verkocht. Het gaat hierbij om de directe kosten die gaan maken of aankoop van de producten en diensten die u tijdens de periode verkocht. Het resultaat heet brutomarge of bruto winst, een belangrijke indicatie of uw verkoopprijs is voldoende om uw basis kosten te dekken.

Bedrijfsopbrengs ten

  • Wilt u weten of uw operationele kosten in overeenstemming met uw bruto jaarlijkse inkomsten zijn. Deze uitgaven hebben betrekking op de kosten van het verkopen van uw aanbod en uw bedrijf draaiende te houden. Verkoopkosten zijn bijvoorbeeld de kosten van reclame uw producten en diensten. Administratieve uitgaven dekken uw overheadkosten, zoals kantoorartikelen en betalende accountants te bereiden uw winst-en verliesrekening. Wanneer u de bedrijfsinkomsten aftrekken in uw bruto winst, is het resulterende cijfer voor operationele baten een goede indicator van of uw bedrijf is het verdienen van haar houd.

Netto zakelijke inkomsten

  • Soms hebt u uitgaven of inkomsten uit buiten bedrijf bronnen. Bijvoorbeeld, zou u uw oudere vrachtwagens met winst verkopen. Dit verhoogt uw inkomsten voor de periode, maar is geen onderdeel van uw lopende operaties. U hebt een buiten bedrijf verlies als u een rechtszaak verliest en moet betalen van een regeling of fijn. Vervolgens zult u aftrekken van uw rentelasten en voeg uw rente-inkomsten. Het resultaat is de winst voor belastingen. Uw accountants zullen uw belastingverplichting cijfer voor het jaar. Wanneer u dit bedrag aftrekken, is het resultaat uw zakelijke netto inkomsten of netto winsten.

Overwegingen

  • Financiële ratio's helpen bedrijven peilen hoe ze op stapel tegen de concurrentie. De brutomarge procent is bijvoorbeeld de brutomarge gedeeld door de bruto jaarlijkse inkomsten. U kunt dit nummer vergelijken voor uw bedrijf met die van vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector om te zien of de directe kosten zijn eten te veel van de opbrengsten uit verkoop. Aandeelhouders nauwlettend winst per aandeel of EPS, die de bruto business omzet gedeeld door het aantal uitstaande gewone aandelen aandelen. Deze verhouding helpt beleggers beslissen hoeveel zij bereid zijn te betalen voor aandelen van een bedrijf. De nettowinstmarge is de netto zakelijke inkomsten gedeeld door de bruto zakelijke inkomsten. Een relatief lage of negatieve waarde signalen een business in trouble.

Gerelateerde Artikelen

Wat het Total van jaarlijkse inkomsten betekenen?

Wat het Total van jaarlijkse inkomsten betekenen?

Totale jaarinkomen is het bedrag dat een werknemer in een bepaald jaar verdient, niet met inbegrip van onverdiende baten of winsten verdiend van kant bedrijven. De meeste medewerkers ontvangen een maandelijkse of jaarlijkse toelage. Echter, managers
Hoe vindt de jaarlijkse inkomsten voor een bedrijf

Hoe vindt de jaarlijkse inkomsten voor een bedrijf

Jaaromzet bedraagt de som van alle ontvangsten van een bedrijf dat verdiend tijdens het boekjaar. Jaaromzet vindt u door de optelling van alle inkomsten accounts op de jaarlijkse bedrijf winst-en verliesrekening. Waar vindt u elke inkomstenrekening h
Verschil tussen bruto & netto verkoop

Verschil tussen bruto & netto verkoop

Bruto en netto verkoop zijn twee belangrijke statistische cijfers voor elk bedrijf, maar vooral voor bedrijven die verkopen producten voor particulieren. Cijfers correct dit uitzoeken van deze twee maatregelen en hun relatie tot uw bruto en netto win
Verschil tussen bruto debiteuren & Net debiteuren

Verschil tussen bruto debiteuren & Net debiteuren

De financiële Accounting Standards Board (FASB) is de organisatie die verantwoordelijk is voor het maken van Generally Accepted Accounting Principles. Onder deze richtsnoeren moeten bedrijven bepaalde procedures voor de berekening van hun bruto- en n
Bruto werkkapitaal vs. netto werkkapitaal

Bruto werkkapitaal vs. netto werkkapitaal

Werkkapitaal is belangrijk voor een organisatie in het bepalen van haar vermogen om te voldoen aan verplichtingen op korte termijn en schulden. Het slagen of mislukken van een bedrijf kan worden bepaald door hoe succesvol het is bij het beheer van we
Verschil tussen kapitaal winst & inkomsten winst

Verschil tussen kapitaal winst & inkomsten winst

Business accounting is zeer belangrijk voor het succes en de werking van een bedrijf. Terwijl veel eigenaren ervoor kiezen om te huren van certified public accountants, kozen anderen om zakelijke financiën op hun eigen. Ongeacht hoe een eigenaar de b
Wat Is het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten & inkomsten?

Wat Is het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten & inkomsten?

Analisten gebruik vele statistieken te analyseren van bedrijven, met inbegrip van de netto-inkomen, vrije cashflow en kasstroom uit bedrijfsactiviteiten. Enkele van de statistieken zijn belangrijker dan anderen. Twee van de meest populaire statistiek
Verschil tussen verdiende & onverdiende inkomsten

Verschil tussen verdiende & onverdiende inkomsten

Als essentiële operationele concepten, onverdiende inkomen en verdiende inkomsten vaak hoe hard beschrijven werkt een bedrijf om te trekken van de klanten, voldoen aan hen en bieden grote klanten interessante aanbiedingen die ze niet kunnen met rival
Verschil tussen kapitaal en inkomsten ontvangsten

Verschil tussen kapitaal en inkomsten ontvangsten

In het bedrijfsleven vinden u dat geld niet alleen geld. Wat geld is de hoofdstad en wat geld inkomsten. Kapitaal inkomsten komen uit de verkoop van activa, inkomsten inkomsten komen uit de verkoop van goederen en diensten en de tollenaar wil weten o
Wat Is het verschil tussen royalty's & inkomsten voor belastingen?

Wat Is het verschil tussen royalty's & inkomsten voor belastingen?

Als u royalty's naast normale inkomen ontvangt, betaalt u sociale zekerheid belasting op uw normale inkomen. Echter, u niet betalen op royalty's. Ze gaan op een schema met huurinkomsten, IRS 1040 schema E, die niet inkomen in de ogen van de IRS verdi
Bruto inkomen Vs. netto inkomen Vs. resultaat

Bruto inkomen Vs. netto inkomen Vs. resultaat

In de zakelijke wereld, worden de voorwaarden nettowinst en de nettowinst door elkaar gebruikt. Beide termen verwijzen naar de fondsen die de onderneming wordt overgelaten met na de administratieve verwerking van alle kosten. Bruto inkomen, aan de an
Waarom Is bruto inkomen & niet netto-inkomen gebruikt voor kind ondersteunende betalingen?

Waarom Is bruto inkomen & niet netto-inkomen gebruikt voor kind ondersteunende betalingen?

Kinderalimentatie is een wettelijk bepaald bedrag van die de niet-bewarende ouder aan de bewarende ouder betaalt ondersteuning te bieden voor hun kind of kinderen. Kinderalimentatie wordt bepaald door een formule die is gebaseerd op de nettowinst van
Bruto loon Vs. netto besteedbaar winst

Bruto loon Vs. netto besteedbaar winst

Terwijl brutoloon allen van uw belastbare inkomsten gedurende een periode van betalen vóór eventuele inhoudingen omvat, is besteedbaar inkomen het bedrag van uw winst die achterblijven na het aftrekken van de verplichte inhoudingen. Dit is niet hetze
Wat Is het verschil tussen het inkomen vs. netto bedrijfsresultaat?

Wat Is het verschil tussen het inkomen vs. netto bedrijfsresultaat?

Operationele baten is de winst die een bedrijf van haar primaire zakelijke activiteiten maakt. Netto-inkomen is de bottom-line winst of een definitieve winst, bereikt na alle inkomsten en kosten-gerelateerde activiteiten worden geëvalueerd tijdens ee