Hoe te bidden van de noveen gebed naar St. Antonius van Padua

St. Antonius van Padua was een katholieke priester en predikant in de dertiende eeuw. Tegenwoordig is hij vaak herinnerd als de patroonheilige van verloren dingen. Talrijke gebeden hebben samengesteld in zijn eer, met inbegrip van deze prachtige negendaagse noveen.

 • Maken van het kruisteken, dan het volgende gebed, bidden "O prachtige Sint Antonius, glorieuze vanwege de bekendheid van uw wonderen, en door de neerbuigendheid van Jezus te komen in de vorm van een klein kind te rusten in je armen, verkrijgen voor mij zijn overvloed de genade die ik vurig verlangen uit het diepst van mijn hart. (Staat uw bedoeling.) U die waren zo medelevend richting ellendig zondaars, niet de onwaardigheid van degenen die tot u, maar de heerlijkheid van God bidden dat het opnieuw kan worden vergroot door de toekenning van het desbetreffende verzoek die ik nu om met volhardend ernstigheid vragen beschouwen. Amen." Tot slot het gebed met een onze vader en een Weesgegroet één heerlijkheid worden ter ere van de Heilige Antonius. Herhaal dit proces elke dag van de noveen, het toevoegen van extra, verschillende gebeden op elk van de 9 dagen.

 • Het volgende gebed op dag één van de noveen zeggen: "O heilige Sint Antonius, zachtste van heiligen, uw liefde voor God en naastenliefde voor Zijne schepselen maakte je waardig terwijl op aarde te bezitten wonderbaarlijke krachten. Wonderen wachtte uw woord, dat u waren ooit bereid om te spreken voor degenen die problemen of angst. Aangemoedigd door deze gedachte, ik smeek u om voor mij de gunst die ik zoek in deze noveen (verklaren uw voornemen). Het antwoord op mijn gebed voorschrijven een wonder; zelfs zo, bent u de Heilige van wonderen. O zachte en liefdevolle Sint Antonius, wiens hart ooit vol was van menselijke sympathie, fluister mijn verzoekschrift tot de oren van de zuigeling Jezus, die graag in je armen worden gevouwen, en de dankbaarheid van mijn hart zal altijd worden jouwe. Amen." Sluiten met het teken van het Kruis.

 • Dit gebed op dag twee zeggen: "O wonder-werkende Saint Anthony, vergeet niet dat het nooit heeft gehoord dat u links zonder hulp of noodhulp wie in zijn behoefte had het beroep op u. Animated nu met het meest levendige vertrouwen, zelfs met volle overtuiging van niet wordt geweigerd, vlieg ik voor opvang aan thee, O meest geliefde vriend van de zuigeling Jezus. O welsprekende predikant van de Goddelijke Barmhartigheid, verachten niet mijn smeekbeden, maar brengen hen voor de troon van God, versterken door uw voorbede en verkrijgen voor mij de gunst die ik zoek in deze noveen (verklaren uw voornemen). Amen." Sluiten met het teken van het Kruis.

 • Dit gebed op dag drie reciteren: "O zuiverste Saint Anthony, via je engelachtige deugd u waardig te worden gestreeld door het Goddelijk kind Jezus, werden gemaakt aan houd hem in je armen en druk hem naar je hart. Ik smeek u een welwillende blik op mij te werpen. O glorieuze Sint Antonius, geboren onder de bescherming van Mary Immaculate, op het feest van haar veronderstelling in de hemel, en gewijd aan haar en nu zo krachtig een bemiddelaar in de hemel, ik smeek u om voor mij de gunst ik in deze noveen vragen (verklaren uw voornemen). O grote wonder-werknemer, voor mij dat God mijn verzoek kan bemiddelen. Amen." Sluiten met het teken van het Kruis.

 • Deze woorden op dag vier bidden: "Ik groet en eer u, O machtige helper, Sint Antonius. De christelijke wereld vol vertrouwen draait om u en ervaringen van uw inschrijving mededogen en krachtige hulp in zo vele behoeften en lijden, dat ik gesterkt in mijn behoefte om uw hulp ben bij het verkrijgen van een gunstig antwoord voor de gunst die ik zoek in deze noveen te zoeken (verklaren uw voornemen). O heilige Sint-Antonius, smeek ik u, verkrijgen voor mij de genade, die ik wens. Amen." Sluiten met het teken van het Kruis.

 • Dit gebed op dag vijf zeggen: "Ik groet u, Sint Antonius, lelie van zuiverheid, sieraad en heerlijkheid van het christendom. Ik groet u, grote heilige, cherub van wijsheid en seraf van goddelijke liefde. Ik verheug me op de gunsten van die onze Heer heeft u zo royaal geschonken. In nederigheid en vertrouwen smeek ik u om me, want ik weet dat God u heeft gegeven, liefdadigheid en medelijden, evenals macht te helpen. Ik verzoek u door de liefde die je voelde naar het kind Jezus, zoals je hem in je armen om te vertellen hem nu voor de gunst die ik via uw voorbede in deze noveen zoeken gehouden. (Staat uw voornemen). Amen." Sluiten met het teken van het Kruis.

 • Dit gebed bidden op dag zes: "O glorieuze Sint Antonius, gekozen door God te prediken van zijn woord, u van hem ontvangen de gave van tongen en de kracht van de werken van de buitengewoonste wonderen. O goede Sint Antonius, bid dat ik kan voldoen aan de wil van God in alle dingen zodat ik kan hou van hem, met u, voor alle eeuwigheid. O soort Saint Anthony, smeek ik u, verkrijgen voor mij de genade, die ik wens, de gunst die ik zoek in deze noveen (verklaren uw voornemen). Amen." Maken van het kruisteken te sluiten van het gebed.

 • Zeggen dit gebed op dag 7: "O gerenommeerde kampioen van het geloof in Christus, meest heilige Sint-Antonius, glorieuze voor uw vele wonderen, verkrijgen voor mij de genade van mijn heer en God de genade die ik vurig zoeken in deze noveen (verklaren uw voornemen). O heilige Sint-Antonius, ooit aandacht besteden aan degenen die u roepen verlenen mij dat de steun van uw krachtige voorbede. Amen." Breng het kruisteken.

 • Dit gebed op dag acht reciteren: "O heilige Sint Antonius, u heeft bewezen zelf zo krachtig in uw voorbede, dus offerte en zo in schrijnende gevallen tegenover degenen die eer van u en roepen u lijden en pijn. Ik smeek u meest nederig en serieus neem me onder uw bescherming in mijn huidige benodigdheden te verkrijgen voor mij de gunst wil ik (verklaren uw voornemen). Mijn verzoek aan de Barmhartige koningin van de hemel, dat ze mijn zaak met u voor de troon van haar goddelijke zoon bepleiten kan aanbevelen. Amen." Sluiten met het teken van het Kruis.

 • Sluiten van de noveen met dit gebed op dag negen: "Sint Antonius, dienaar van Mary, glorie van de kerk, bid voor ons heilige vader, onze bisschoppen, onze priesters, onze religieuze ordes, dat alle door hun vrome ijver en apostolische arbeid, kunnen worden verenigd in geloof en grotere heerlijkheid aan God geven. Sint Antonius, helper van allen die beroep doen op u, bid voor mij en bemiddelen voor mij voor de troon van de Almachtige God, dat ik zijn verleend de gunst ik zoek dus dringend in deze noveen (verklaren uw voornemen). Kan de goddelijke bijstand blijven altijd bij ons, en kunnen de zielen van de gelovige overledenen, door de genade van God, rust in vrede. O God, mei de votief herdenking van de zalige Anthony, je biechtvader, zijn een bron van vreugde aan uw kerk, dat ze altijd kunnen worden verrijkt met geestelijke bijstand, en verdienen om te genieten van de eeuwige beloningen. Door Christus onze heer. Amen." Maken van het kruisteken te sluiten van het gebed.

 • Gerelateerde Artikelen

  Hoe te bidden van de noveen Sint Philomena

  Hoe te bidden van de noveen Sint Philomena

  Een noveen is wanneer wij bidden voor 9 opeenvolgende dagen om te antwoorden op onze behoeften, problemen, financiële problemen, ziekte en andere gunsten te verkrijgen. Net als St. Jude en St. Rita is St. Philomena een beschermheer van "hopeloos"
  Hoe te bidden van de rozenkrans van de zeven smarten

  Hoe te bidden van de rozenkrans van de zeven smarten

  De rozenkrans van de zeven smarten, ook bekend als de bedroefd rozenkrans, is bad tot de Maagd Maria. Het is één van de rozenkransen die voldoet aan de eisen van de katholieke kerk voor verwennerij, vergeving van zonden. Het werd opgericht als een af
  Hoe te bidden van de rozenkrans in het Vietnamees

  Hoe te bidden van de rozenkrans in het Vietnamees

  De rozenkrans of krans van rozen, is een traditionele stuk van de katholieke religieuze toewijding. Het onderdeel van gebed kralen wordt gebruikt om te helpen houden van de telling van het aantal Hail Marys zei als gebeden worden gereciteerd. De roze
  Hoe te bidden van de rozenkrans tijdens de Heilige Week

  Hoe te bidden van de rozenkrans tijdens de Heilige Week

  De oorsprong tot de 13e eeuw katholieke kerk van de Heilige Rozenkrans gaat. Katholieken bid de rozenkrans jaarrond; echter tijdens de vasten, zijn verschillende mysteries mediteerde op. Het doel van de rozenkrans is om te helpen in het geheugen houd
  Hoe te bidden van de noveen gebed naar St. Jude

  Hoe te bidden van de noveen gebed naar St. Jude

  In tijden van tegenslag wenden katholieken zich vaak aan de heiligen en aan Maria voor hulp. Bekend als intercessory gebeden, zijn deze verzoeken gebaseerd op de overtuiging dat Maria en de heiligen Christs speciale aandacht, als tussenpersonen die s
  Hoe te bidden van de noveen gebed naar St. Joseph

  Hoe te bidden van de noveen gebed naar St. Joseph

  Dit gebed, ter ere van St. Joseph, werd gecomponeerd in de achtste eeuw. Het is een favoriet onder liefhebbers van St. Joseph, omdat veel wonderen en gunsten zijn toegeschreven aan het. Hebt u een speciaal verzoek, die u zou graag St. Joseph's hulp m
  Hoe te bidden van de rozenkrans van bevrijding gebed

  Hoe te bidden van de rozenkrans van bevrijding gebed

  De rozenkrans van bevrijding gebed is een gebed voor vrijheid en troost van de controlerende invloeden in je leven. Het richt zich op de plaats van Christus als de bevrijder in je leven en vraagt om zijn hulp om jezelf te bevrijden uit het leven van
  Hoe te bidden van de rozenkrans voordat een begrafenis

  Hoe te bidden van de rozenkrans voordat een begrafenis

  Rooms-katholieken bid de rozenkrans--een aantal gebeden en meditaties--op een dagelijkse basis en tijdens kerkdiensten. Tijdens de nasleep van een Katholieke begrafenis leidt een priester meestal rouwenden in de rozenkrans voor de doden. Als dagelijk
  Hoe te bidden van de rozenkrans voor kinderen

  Hoe te bidden van de rozenkrans voor kinderen

  Katholieken gebruiken de rozenkrans, zowel als een manier om te bidden en als een manier om te mediteren. Rozenkrans kralen komen in allerlei soorten en maten, maar jonge kinderen vaak eerst leren de rozenkrans op kleurrijke Kunststof kralen. De roze
  Hoe te bidden van de rozenkrans voor negen dagen

  Hoe te bidden van de rozenkrans voor negen dagen

  Christelijke kerken, met inbegrip van de katholieke en orthodoxe kerken bidden de Heilige Rozenkrans uit eerbied voor Mary de moeder van God. Rozenkrans betekent letterlijk "kroon des roses", en wordt een "geestelijk boeket" aangeboden
  Hoe te wissen van je geest voordat het naar Bed gaan

  Hoe te wissen van je geest voordat het naar Bed gaan

  Het kan moeilijk zijn om in slaap te vallen, wanneer je hebt te veel gedachten uitgevoerd door je hoofd. Veel mensen hebben hun gedachten met gedachten van morgen, deadlines, zorgen, familie en andere dingen die ze gevoel laat kunnen rusteloos en ges
  Hoe te doen van het gebed Cross

  Hoe te doen van het gebed Cross

  Het gebed cross, is bekend als het kruisteken, gebed dat is gedaan vóór en na het reciteren van een gebed. Over het algemeen uitgevoerd in verschillende takken van de christelijke godsdienst zoals katholicisme, is het teken van het kruis gemaakt om t
  Hoe te organiseren van een ketting van gebed van de kerk

  Hoe te organiseren van een ketting van gebed van de kerk

  Filippenzen 4:6 zegt "Angstig voor niets, maar in alles door gebed en smeekbede met thanksgiving laat uw verzoeken aan God bekend worden gemaakt." Dit vers verwijst naar een van de vele redenen waarom kerken gebed van individuele en collectieve
  Hoe te bidden met een gebed armband

  Hoe te bidden met een gebed armband

  Vasthouden aan een gebed armband als u tijd in meditatie doorbrengen of het dragen van een armband overdag dient als een herinnering aan redenen om te bidden. Deze armbanden ook helpen u op een dagelijkse Bidrooster houden. Er zijn geen werkelijke re