Hoe te Net van bruto BTW berekenenAfkorting van BTW, de BTW is een belasting die op aankopen optreden kunnen als u naar het buitenland reizen. De BTW is niet van toepassing in de Verenigde Staten, maar is in vele delen van Europa. Gelijkaardig aan een BTW, BTW is een percentage van de verkoopprijs die wordt toegevoegd aan een aankoop. De bruto BTW prijs is de prijs van het item met de BTW inbegrepen. Het net is de prijs zonder de BTW. Reizigers kunnen in aanmerking komen voor BTW-teruggaven wanneer ze vertrekken van het land, dus het is handig om te kunnen berekenen van de BTW die je hebt betaald op basis van bruto aankoopprijs.

Wat die u nodig hebt

  • Rekenmachine
  • BTW-percentage bedrag voor de transactie
  • Controleer uw ontvangst om te zoeken naar het bruto bedrag van de aankoop.

  • Toevoegen aan het BTW-percentagetarief. Bijvoorbeeld, als de BTW 20 procent is, levert het toevoegen van 1 1.20.

  • Verdeel de bruto aankoopprijs door de figuur in stap 2. Bijvoorbeeld, als u een jas in Londen kocht, en uw brutoprijs 192 pond was, levert met behulp van het voorbeeld hierboven (192 gedeeld door 1.20) een netto aankoopprijs van 160 pond, 32 pond VAT. verlaten

Gerelateerde Artikelen

Hoe de berekening van de BTW op een rekenmachine

Hoe de berekening van de BTW op een rekenmachine

BTW, of waarde BTW, is een indirecte belasting door een regering op bijna alle producten en diensten die u betaalt voor. Het BTW-tarief hangt af van ieder afzonderlijk land, en het kan ook variëren afhankelijk van het product of de dienst betaalt u v
Hoe de berekening van de BTW op het brutobedrag

Hoe de berekening van de BTW op het brutobedrag

De Europese landen en nog veel meer over de hele wereld rekenen een BTW op goederen en diensten. In tegenstelling tot de sales tax wordt gebruikt in de VS, die wordt toegevoegd aan de verkoopprijs, is BTW ingebouwd in de prijzen als je geld tijdens u
Hoe te een Blended bruto winstmarge berekenen

Hoe te een Blended bruto winstmarge berekenen

Bruto winstmarge is een verhouding die aangeeft hoeveel van de omzet van een onderneming winst vóór verkoop en administratieve kosten. Een bedrijf kan een bruto winstmarge voor een afzonderlijk product berekenen of het bruto winstmarge voor alle verk
Hoe de berekening van de BTW in Ierland

Hoe de berekening van de BTW in Ierland

Toegevoegde waarde belasting (BTW) is een systeem van belastingen die vergelijkbaar is met de BTW in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de BTW, waar is alleen toegevoegd aan de prijs van de eindbelasting belastingkantoor aan de koper doorgegev
Hoe te verzamelen van een BTW-aangifte

Hoe te verzamelen van een BTW-aangifte

Als u zijn het indienen van een belastingaangifte papier van dit jaar, is er een bepaalde volgorde dat de IRS in het algemeen u wil laten gebruiken bij het samenstellen van uw BTW-aangifte-formulieren. Hetzelfde geldt voor de meeste staat belastingaa
Hoe de berekening van de BTW inclusief

Hoe de berekening van de BTW inclusief

De toegevoegde waarde BTW (BTW) is de Europese equivalent van BTW in de Verenigde Staten. Wanneer detailhandelaren of serviceproviders verkopen of belastbare goederen of diensten leveren, moeten ze verzamelen van BTW op het item en toekomen dat bedra
Hoe de berekening van de BTW-aangiften

Hoe de berekening van de BTW-aangiften

De toegevoegde waarde BTW (BTW) is een belasting die verzameld op het verschil tussen de prijs van goederen of diensten voor belastingen en de kosten van de productie. Het is vergelijkbaar met de Amerikaanse sales tax in vele opzichten. BTW wordt bes
Hoe te programmeren van de knop berekenen in Vb.Net

Hoe te programmeren van de knop berekenen in Vb.Net

Een knop berekenen op een formulier VB.NET biedt een gebruiker de mogelijkheid om een totaal te bekijken zonder het handmatig berekenen van cijfers. VB.NET knoppen hebben een 'OnClick'-evenement dat wordt gegenereerd wanneer de gebruiker op de knop k
Hoe Medicare visumweigeringen van uw salaris berekenen

Hoe Medicare visumweigeringen van uw salaris berekenen

De federale verzekering bijdragen handeling, of FICA, is de federale wet, die de inning van sociale zekerheid en Medicare belastingen machtigt. Werkgevers zijn verplicht beide belastingen van salaris van de werknemers volgens de tarieven die door de
Hoe het maximaliseren van uw BTW-aangifte met een W-4

Hoe het maximaliseren van uw BTW-aangifte met een W-4

Wanneer u een nieuwe baan begint, biedt uw werkgever u vorm W-4, een vorm van de Internal Revenue Service gebruikt door de werkgevers voor het berekenen van het juiste bedrag van de inkomstenbelasting te weigeren van een werknemer salaris. Het is uw
Hoe de berekening van bruto loon- & overuren betalen in Excel

Hoe de berekening van bruto loon- & overuren betalen in Excel

U kunt Microsoft Excel gebruiken voor het berekenen van uw loon uit overuren en uw brutoloon. Brutoloon is de totale hoeveelheid geld die u verdienen voordat eventuele aftrekposten zijn ingehouden van uw salaris, zoals belastingen of verzekeringen. V
Hoe te werven van beton te berekenen voor een kelder

Hoe te werven van beton te berekenen voor een kelder

Beton is de meest gebruikte materialen voor kelders. Om het bemoeilijken van het proces van gieten, de beton gebruikt in een kelder wordt gegoten in twee of drie stappen, afhankelijk als gegoten concrete muren zijn gebruikt. Gelukkig, de vaststelling
Hoe te werven van beton te berekenen voor een stichting

Hoe te werven van beton te berekenen voor een stichting

Beton is het meest gebruikte materiaal voor stichting bouw vandaag, en de twee belangrijkste soorten (stengelgroenten muur en plaat-op grade) kunnen worden gebruikt in vrijwel elke situatie. Het lijkt misschien dat de berekening van het bedrag van be
Hoe te Mol van het Volume berekenen voor NaOH

Hoe te Mol van het Volume berekenen voor NaOH

Chemisch ingenieurs beschrijven de concentraties van oplossingen op het gebied van hun molarity. Dit beschrijft, in plaats van de massa van de opgeloste stof bestaat die per eenheid volume, de hoeveelheid opgeloste stof in mol per eenheid volume. Dit