Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 1 augustus 2021

Wij bieden dit Privacybeleid aan om onze praktijken uit te leggen betreffende het verzamelen, gebruiken, onthullen en beschermen van informatie die van toepassing zijn op onze Service, evenals uw keuzes betreffende het verzamelen en gebruiken van informatie. Door onze Service te gebruiken, stemt u in met de gegevenspraktijken die in deze verklaring worden voorgeschreven.

Welke informatie wordt verzameld?

Persoonlijk Identificeerbare Informatie: Wij verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie (zoals hieronder gedefinieerd) alleen wanneer u dergelijke informatie rechtstreeks aan ons verstrekt in verband met de Dienst. Wij vragen u om persoonlijk identificeerbare informatie wanneer u zich registreert voor een Gebruikersaccount bij de Dienst, of wanneer u met ons correspondeert (in welk geval wij ook onze antwoorden zullen bewaren). Wij kunnen ook alle berichten bewaren die u via de Dienst verstuurt, en kunnen informatie verzamelen die u verstrekt in Gebruikersinhoud die u op de Dienst plaatst. Wij kunnen persoonlijk identificeerbare informatie over u ontvangen van derden. Bijvoorbeeld, als u toegang krijgt tot onze websites of Service via een verbinding of log-in van een derde partij, bijvoorbeeld via Facebook Connect, etc., kan die derde partij bepaalde informatie over uw gebruik van haar service doorgeven aan wikisailor.com. Als u woonachtig bent of zich bevindt in de EER, kan dit ook uw IP-adres of apparaatidentificatie omvatten. Deze informatie kan alle informatie omvatten die u de derde partij hebt toegestaan om met ons te delen, en alle informatie die u openbaar hebt gemaakt in verband met die dienst. U dient altijd uw privacy-instellingen op websites en diensten van derden te controleren en indien nodig aan te passen voordat u deze koppelt of verbindt met onze websites of Dienst. "Persoonlijk Identificeerbare Informatie" betekent alle informatie die kan worden gebruikt om een individu te identificeren, inclusief, maar niet beperkt tot, een voor- en achternaam, thuis- of ander fysiek adres, een e-mailadres, telefoonnummer of andere contactinformatie. Door gebruik te maken van betaalde aspecten van de Dienst, kan het zijn dat u facturerings- en betalingsinformatie moet delen met onze derde betalingsverwerker, en u stemt uitdrukkelijk in met het gebruik van uw facturerings- en betalingsinformatie door een dergelijke derde betalingsverwerker.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie: Wij verzamelen en gebruiken ook informatie over uw interacties met de Dienst op een manier en in een formaat die u niet als individu identificeert ("Niet-persoonlijk Identificeerbare Informatie"). Wij kunnen de volgende soorten Niet-Persoonlijk Identificeerbare Informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken:

Analytische informatie: Wij gebruiken analytische tools van derden om ons te helpen het verkeer en gebruikstrends voor de Dienst te meten. Deze tools verzamelen informatie die door uw browser wordt verzonden als onderdeel van een webpagina aanvraag, inclusief de webpagina's die u bezoekt, uw browser add-ons, de breedte en hoogte van uw browser, en andere informatie die ons helpt bij het verbeteren van de Dienst. Wij kunnen deze analytische informatie verzamelen en gebruiken samen met uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie om een breder profiel op te bouwen van onze individuele Gebruikers, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Cookies informatie: Wanneer u de Dienst bezoekt, kunnen wij een of meer cookies -- een klein tekstbestand met een reeks alfanumerieke tekens -- naar uw computer sturen die uw browser op unieke wijze identificeert en waarmee wikisailor.com u helpt sneller in te loggen en uw navigatie door de site te verbeteren. Een cookie kan ons ook informatie bezorgen over hoe u de dienst gebruikt (bv. de pagina's die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u onderneemt op de dienst), en ons of onze zakenpartners toelaten om uw gebruik van de dienst na verloop van tijd te volgen. Een permanente cookie blijft op uw harde schijf nadat u uw browser hebt gesloten. Permanente cookies kunnen door uw browser worden gebruikt bij volgende bezoeken aan de site. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen van uw webbrowser te volgen. Een sessiecookie is tijdelijk en verdwijnt nadat u uw browser hebt gesloten. U kunt uw webbrowser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies van de Dienst niet goed functioneren als de mogelijkheid om cookies te accepteren is uitgeschakeld.

Logbestandinformatie: Logbestandinformatie wordt automatisch gerapporteerd door uw browser telkens wanneer u een webpagina opent. Wanneer u onze Dienst gebruikt, leggen onze servers automatisch bepaalde logbestandinformatie vast. Deze server logs kunnen anonieme informatie bevatten zoals uw web verzoek, browser type, verwijzende / exit pagina's en URL's, aantal kliks en hoe u interageert met links op de Service, domeinnamen, landingspagina's, bekeken pagina's, en andere dergelijke informatie.

Clear gifs/web beacons informatie: Wanneer u de Dienst gebruikt, kunnen wij clear gifs (ook bekend als webbakens) gebruiken die worden gebruikt om de online gebruikspatronen van onze Gebruikers anoniem te volgen. Daarnaast kunnen wij ook clear gifs gebruiken in HTML-gebaseerde e-mails die naar onze Gebruikers worden gestuurd om bij te houden welke e-mails worden geopend en op welke links wordt geklikt door de ontvangers. Deze informatie maakt een nauwkeurigere rapportage en verbetering van de Dienst mogelijk.

Hoe wordt die informatie gebruikt?

Persoonlijk Identificeerbare Informatie: Wij kunnen de Persoonlijk Identificeerbare Informatie die wij verzamelen of ontvangen gebruiken om direct met u te communiceren. Wij zullen u nu en dan e-mail updates over technologie, aankondigen van nieuwe functies, u herinneren aan evenementen, of u informeren over ander belangrijk nieuws. U hebt altijd de mogelijkheid om u voor deze berichten uit te schrijven. Wij gebruiken uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie ook om u Service-gerelateerde emails te sturen (b.v. accountverificatie, veranderingen/updates aan functies van de Service, technische en veiligheidsmededelingen). U kunt zich niet afmelden voor e-mails in verband met de Service.

Niet-persoonlijk identificeerbare informatie: Wij gebruiken of kunnen cookies, log file, en clear gifs informatie gebruiken om: (a) informatie te onthouden zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de site bezoekt; (b) aangepaste, gepersonaliseerde inhoud en informatie te bieden; (c) de effectiviteit van onze Service te bieden en te bewaken; (d) geaggregeerde statistieken te bewaken, zoals het totale aantal bezoekers, verkeer en demografische patronen; (e) technologische problemen vast te stellen of op te lossen; (f) u te helpen efficiënt toegang tot uw informatie te krijgen nadat u zich hebt aangemeld; en (h) reclame aan uw browser of apparaat aan te bieden.

Wordt de informatie gedeeld of vrijgegeven?

Persoonlijk Identificeerbare Informatie: Wij zullen uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie niet verhuren of verkopen aan derden buiten wikisailor.com en zijn gecontroleerde dochterondernemingen en filialen zonder uw toestemming, behalve zoals hieronder vermeld:

Met wie kunnen we je Persoonlijk Identificeerbare Informatie delen: Wij kunnen uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie delen met derde bedrijfspartners met als doel de Dienst aan u te leveren (bijv. e-mailproviders, serverproviders, etc.). Deze zakenpartners krijgen beperkte toegang tot de Persoonlijk Identificeerbare Informatie die redelijkerwijs noodzakelijk is om de Dienst te leveren, en wij eisen dat deze derden zich aan dit Privacybeleid houden.

Wie u kunt kiezen om uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie te delen met: Alle Persoonlijk Identificeerbare Informatie of inhoud die u vrijwillig openbaar maakt voor plaatsing op de Dienst, zoals Gebruikersinhoud, wordt beschikbaar voor het publiek. Indien u informatie verwijdert die u op de Dienst hebt geplaatst, kunnen kopieën zichtbaar blijven in cache- en gearchiveerde pagina's van de Dienst, of indien andere Gebruikers die informatie hebben gekopieerd of opgeslagen. Wij kunnen een derde dienstverlener gebruiken om de betalingsverwerking te beheren. Door gebruik te maken van betaalde aspecten van de Dienst, stemt u ermee in uw factureringsgegevens en andere betalingsinformatie te delen met een dergelijke externe betalingsverwerker voor het verwerken van uw betalingen.

Wat gebeurt er met uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie in het geval van een verandering van zeggenschap: Wij kunnen het bedrijf, of een combinatie van zijn producten, diensten, activa en/of bedrijven, kopen of verkopen/verwerpen. Persoonlijk Identificeerbare Informatie zoals klantnamen en e-mailadressen, Gebruikersinhoud, en andere Gebruikersinformatie (en Niet-persoonlijk Identificeerbare Informatie) met betrekking tot de Dienst zal waarschijnlijk behoren tot de items die worden overgedragen in dit soort transacties. Wij kunnen dergelijke informatie ook overdragen of toewijzen in de loop van bedrijfsafsplitsingen, fusies, overnames, faillissementen, ontbindingen of soortgelijke transacties of procedures.

Omstandigheden waarin wij verplicht zijn uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie te delen: Wij zullen Persoonlijk Identificeerbare Informatie bekendmaken indien wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een dagvaarding of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (a) te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving; (b) onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, of om de veiligheid of integriteit van onze Dienst te beschermen; en/of (c) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van wikisailor.com, onze Gebruikers of anderen uit te oefenen of te beschermen.

Niet-persoonlijk Identificeerbare Informatie: Wij kunnen Niet-persoonlijk Identificeerbare Informatie delen, inclusief informatie verkregen via tools zoals cookies, logbestanden en clear gifs (zoals anonieme gebruiksgegevens, verwijzende/exit pagina's en URL's, platformtypes, aantal kliks, etc.) (i) op elke manier die is toegestaan voor Persoonlijk Identificeerbare Informatie; en (ii) met onze derde-bedrijfspartners. Wij kunnen ook gegevens aggregeren of anderszins ontdoen van alle persoonlijk identificeerbare kenmerken en kunnen die geaggregeerde, geanonimiseerde gegevens delen met derden.

Uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie Bijwerken of Verwijderen U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie. U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijk identificeerbare informatie en bevestigen dat deze correct en up-to-date is, kiezen of u al dan niet materiaal van ons of van sommige van onze partners wenst te ontvangen, en verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen of u een kopie ervan bezorgen door in te loggen op de Site en uw gebruikersaccountpagina te bezoeken. Indien u meer informatie wenst in verband met uw rechten of een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u ook contact met ons opnemen via [email protected] Indien u woonachtig bent of zich bevindt in de EER, hebt u het recht om ons te verzoeken:
toegang te verlenen tot alle Persoonlijk Identificeerbare Informatie die wij over u bewaren;
te voorkomen dat uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie wordt verwerkt voor direct-marketingdoeleinden;
achterhaalde of onjuiste persoonlijke informatie bij te werken; persoonlijke informatie die wij over u bewaren, te wissen;
de wijze te beperken waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
uw persoonsgegevens aan een derde dienstverlener te verstrekken; of
u een kopie te verschaffen van alle Persoonlijk Identificeerbare Informatie die wij over u bewaren. Wij trachten elke e-mail zo snel mogelijk te beantwoorden en onze reactie te geven binnen de door de toepasselijke wetgeving gestelde termijn. Houd er echter rekening mee dat er restinformatie achterblijft in onze databases, toegangslogboeken en andere bestanden, die al dan niet uw persoonlijk identificeerbare gegevens kunnen bevatten. Houd er ook rekening mee dat bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie in bepaalde omstandigheden kan worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken, bijvoorbeeld indien wij uw Persoonlijk Identificeerbare Informatie moeten blijven verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer u ons een e-mail stuurt met een verzoek, kunnen wij u vragen om ons de informatie te verstrekken die nodig is om uw identiteit te bevestigen.

Cookies

Wij gebruiken cookies op deze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden aangemaakt, via een webbrowser worden afgeleverd en op uw computer worden opgeslagen. Ze bieden websites die u bezoekt een manier om uw online patronen en voorkeuren bij te houden en om terugkerende bezoekers te identificeren. Cookies maken de personalisering van uw webervaringen mogelijk, zodat u uw informatie niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u een website bezoekt.

Als u inlogt op het besloten gedeelte van onze site, plaatsen we een cookie met een willekeurig gegenereerde anonieme identificatiecode om u in staat te stellen op die pagina's te navigeren

Wij plaatsen ook cookies om ons te helpen het webverkeer anoniem te volgen, zoals hierboven beschreven.

U kunt het gebruik van cookies op uw computer beheren via de instellingen van uw browser. Ga voor meer informatie over het beheren van cookies naar http://www.allaboutcookies.org/.

Gepersonaliseerde reclame

Wanneer u op de knop "Toestemming" of de knop "Ik ga akkoord" klikt in het "GDPR-toestemmingsbericht",

Uw persoonlijke gegevens en cookies zullen toegankelijk zijn voor onze externe leveranciers en advertentienetwerken die dienen, en u kunt te weten komen hoe deze gegevens zullen worden gebruikt door gebruik te maken van de "Google Privacy en Voorwaarden".

Uw persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt door onze externe leveranciers en advertentienetwerken voor het personaliseren van advertenties, en uw cookies kunnen worden gebruikt om gepersonaliseerde en niet-persoonlijke advertenties te leveren.

Derde partijen en advertentienetwerken die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens staan onderaan deze pagina vermeld.

Als u uw toestemming wilt intrekken, vindt u de knop om deze opnieuw in te stellen onderaan de website.

Google advertentiecookies

Google gebruikt cookies om advertenties weer te geven op de websites van haar partners, zoals websites die Google-advertenties weergeven of deelnemen aan door Google gecertificeerde advertentienetwerken. Wanneer gebruikers de website van een Google-partner bezoeken, kan er een cookie worden geplaatst in de browser van die eindgebruiker.

Derde partijen, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website of andere websites.

Het gebruik van advertentiecookies door Google stelt haar en haar partners in staat om advertenties aan u te tonen op basis van uw bezoek aan onze sites en/of andere sites op het Internet.

U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door naar de Google Ads Settings pagina te gaan. (Als alternatief kunt u zich afmelden voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers door www.aboutads.info te bezoeken).

Voor meer informatie over het privacybeleid van de advertentiecookies van Google, kunt u terecht op Hoe Google informatie gebruikt van sites of apps die onze diensten gebruiken.

Derde-leveranciers

Onderaan deze pagina vindt u een lijst van externe verkopers en advertentienetwerken die advertenties op onze site plaatsen. U kunt deze websites bezoeken om u af te melden voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde reclame (als de verkoper of het advertentienetwerk deze mogelijkheid biedt). U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies door sommige externe verkopers voor gepersonaliseerde reclame door www.aboutads.info te bezoeken.

Kinderen

Wij verzamelen of vragen niet bewust om persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 13 jaar en staan dergelijke personen niet bewust toe om zich als Gebruiker te registreren. De Dienst en zijn inhoud zijn niet gericht op kinderen onder de leeftijd van 13. Indien u jonger bent dan 13, gelieve geen informatie over uzelf naar ons te sturen, met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. In het geval dat we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat wij gegevens hebben van of over een kind jonger dan 13 jaar, neem dan contact met ons op via [email protected]

Andere websites en diensten

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gehanteerd door websites of diensten die zijn gekoppeld aan of vanuit de Service, met inbegrip van de informatie of inhoud die deze websites of diensten bevatten. Gelieve te herinneren dat wanneer u een verbinding gebruikt om van de Dienst naar een andere website te gaan, ons Beleid van de Privacy niet op websites of diensten van derde van toepassing is, met inbegrip van zonder beperking om het even welke derde betalingsverwerkers. Uw browsen en interactie op een website of dienst van een derde partij, met inbegrip van degenen die een link op onze website hebben, zijn onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die derde partij. Bovendien stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor en geen controle uitoefenen over derden die u toestemming geeft om toegang te krijgen tot uw Gebruikerscontent. Indien u gebruik maakt van een website of dienst van een derde (zoals Facebook) en u deze derde toegang geeft tot uw Gebruikersinhoud, doet u dit op eigen risico. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op informatie die wij op andere manieren (waaronder offline) en uit andere bronnen dan via de Dienst verzamelen.

Veranderingen in ons privacybeleid

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken, en daarom dient u deze pagina regelmatig te bekijken. Wanneer we het beleid op een wezenlijke manier wijzigen, zullen we de "laatst gewijzigd"-datum bovenaan deze pagina bijwerken.

EU-datasubjecten

Toepassingsgebied

Dit deel is van toepassing indien u een betrokkene van de EU bent (voor deze doeleinden omvat een verwijzing naar de EU ook de landen van de Europese Economische Ruimte: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en, indien van toepassing, Zwitserland).

Gegevenscontroleur

wikisailor.com is de gegevensbeheerder van Persoonsgegevens die worden verstrekt aan, of verzameld door of voor, onze Website en de Dienst, maar wij kunnen optreden als gegevensverwerker namens onze klanten voor Persoonsgegevens die wij namens hen verwerken bij het verlenen van de Dienst.

Uw rechten

Onverminderd de toepasselijke wetgeving, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

Recht op toegang: Als u het ons vraagt, zullen wij bevestigen of wij uw Persoonsgegevens verwerken en, als dat zo is, u een kopie van die Persoonsgegevens verstrekken, samen met bepaalde andere details. Als u extra kopieën van de gegevens wenst, kan het zijn dat wij u daarvoor een redelijke vergoeding moeten vragen.

Recht op rectificatie: Als uw Persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om te vragen dat wij deze corrigeren of aanvullen. Als wij uw Persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij hen waar mogelijk over de correctie informeren. Als u ons daarom vraagt, en voor zover mogelijk en wettelijk toegestaan, zullen wij u ook vertellen met wie wij uw Persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

Recht op wissen: U kunt ons vragen om uw Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer u uw toestemming intrekt. Als wij uw gegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij hen waar mogelijk over de wissing informeren. Als u ons daarom vraagt, en waar mogelijk en wettelijk toegestaan, zullen wij u ook vertellen met wie wij uw Persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken of te 'blokkeren', zoals wanneer u de juistheid van de gegevens betwist of bezwaar maakt tegen onze verwerking ervan. Wij zullen u op de hoogte stellen voordat wij een beperking op de verwerking opheffen. Als wij uw Persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij hen waar mogelijk op de hoogte stellen van de beperking. Als u ons daarom vraagt, en voor zover mogelijk en wettelijk toegestaan, zullen wij u ook vertellen met wie wij uw Persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: Met ingang van 25 mei 2018 hebt u het recht om uw Persoonsgegevens van ons te verkrijgen waarvoor u toestemming hebt gegeven om ze ons te geven of die aan ons zijn verstrekt als noodzakelijk in verband met ons contract met u. Wij zullen u uw Persoonsgegevens geven in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U kunt deze elders hergebruiken.

Recht van bezwaar: U kunt ons op elk moment vragen om te stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens, en wij zullen dit doen als wij uw Persoonsgegevens verwerken voor direct marketing en anderszins. Als wij ons echter beroepen op een legitiem belang om uw Persoonsgegevens te verwerken en wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen, kunnen wij hiermee doorgaan.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: U heeft het recht om gevrijwaard te blijven van besluiten die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van uw Persoonsgegevens, waaronder profilering, die een aanzienlijk rechtsgevolg voor u hebben, tenzij dergelijke profilering noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen u en ons of u uw uitdrukkelijke toestemming verleent.

Recht om toestemming in te trekken: Als wij vertrouwen op uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de verwerking van uw gegevens voordat wij bericht ontvingen dat u zich wilde afmelden.

Recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: Als u zich zorgen maakt over onze privacypraktijken, met inbegrip van de manier waarop wij met uw Persoonsgegevens zijn omgegaan, kunt u dit melden bij de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is om deze zorgen te horen.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen via [email protected]

Contact opnemen met wikisailor.com

Als u van mening bent dat wikisailor.com zich niet aan dit privacybeleid heeft gehouden, neem dan contact met ons op via e-mail op [email protected] en wij zullen commercieel redelijke pogingen ondernemen om het probleem te verhelpen.

Aanbieders van reclametechnologie

De volgende links zijn derden-verkopers en advertentienetwerken die advertenties op onze site plaatsen. U kunt deze websites bezoeken om u af te melden voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde reclame (als de leverancier of het advertentienetwerk deze mogelijkheid biedt). Als alternatief kunt u zich afmelden voor sommige externe leveranciers van het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde reclame door www.aboutads.info te bezoeken.